AESKULAP, spol. s r.o.

Rating a informácie o AESKULAP, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AESKULAP, spol. s r.o. 34053 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 16767. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 98.0377% spoločností je horších ako AESKULAP, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AESKULAP, spol. s r.o." href="http://aeskulap.sk-rating.com/">
   <img src="http://aeskulap.sk-rating.com/aeskulap.png" width="150" height="25" alt="Rating AESKULAP, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AESKULAP, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia